İnsan Kaynakları

Montel Mobilya Tekstil Deri Turizm San. ve Tic. A.Ş. olarak; kuruluşundan itibaren rekabet ve üstünlüğünün ancak yatırım yapılmış beyin gücü ile mümkün olabileceğinin bilincindedir.
 
Tanınmış bir marka olma yolunda; çalışanlarımızın motivasyonlarını artırarak tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlamak, insan kaynakları yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır.
 
Bu bağlamda;
 
Çalışanlarımız arasında tüm aktivitelerimizde yüksek performans göstermek esas olup; yaş, cinsiyet, ırk, din, politik yaklaşım ve fiziksel görünüm gözetilmeden iş hayatımızın tüm aşamalarında eşit çalışma fırsatları sunmak,
Çalışanlarımızın sürekli öğrenme ile gelişimlerini sağlamak üzere eğitim olanaklarını sağlamak,
Adil performans değerlendirme yöntemleriyle verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak,
Çalışanlarımız için şeffaf ve adil yönetim politikası izleyerek şirketimize olan bağlılıklarını artırmaktır.
Bu ilkeler doğrultusunda oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaç duyacağımız en uygun personeli aramıza katmak ve onları en verimli şekilde değerlendirerek performanslarını artırmak amacını esas almaktadır.
 
Mutlu müşterinin, mutlu çalışan profilinden geçtiğine olan inancımız nedeni ile , başta üst yönetim kadromuz olmak üzere tüm çalışanlarımız ile şirket misyon ve vizyonuna sahip çıkarak hep birlikte mutlu yarınlara yürümeye devam edeceğiz.