YASAL UYARI

BU WEB SİTESİNDEKİ YAZILIM VE İLİŞKİN BEYAN

Bu sunucudan yüklenmek üzere sunulan tüm yazılımlar ("Yazılım") MONTEL ve/veya sağlayıcılarının telif haklarına sahip olduğu çalışmalardır. Yazılım, varsa, beraberinde veya içinde bulunan son kullanıcı lisans anlaşmasının ("Yazılım Anlaşması") şart ve koşulları çerçevesinde kullanılır. Hiçbir son kullanıcı, şartlarını kabul etmeden önce Lisans Anlaşması’nı beraberinde veya içinde bulunduran Yazılımı kullanamaz.

Yazılım, Lisans Anlaşması’na göre kullanım amacıyla yalnızca son kullanıcılar tarafından yüklenebilir. Yazılımın Lisans Anlaşması’na aykırı bir şekilde çoğaltılması veya dağıtılması yasalarla açıkça yasaklanmış olup, ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Yasağı ihlal edenler hakkında mümkün olan en ciddi şekilde takibat yapılacaktır.

YUKARIDAKİLERE HERHANGİ BİR KISITLAMA GETİRMEKSİZİN, YAZILIMIN İLERİDE ÇOĞALTILMAK VEYA DAĞITILMAK ÜZERE BAŞKA BİR SUNUCU VEYA YERE KOPYALANMASI AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR.

YAZILIM, BİR GARANTİ SÖZ KONUSU İSE, YALNIZCA LİSANS ANLAŞMASININ ŞARTLARI KAPSAMINDA GARANTİ ALTINA ALINMIŞTIR. MONTEL Yazılım Limited Şti, TÜM DOLAYLI GARANTİLER VE SATILABİLİRLİK KOŞULLARI, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TASARRUF HAKKI VE İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE YAZILIMLA İLGİLİ TÜM GARANTİ VE KOŞULLARDAN BURADA FERAGAT ETMEKTEDİR.

YAZILIM HAKLARINA İLİŞKİN BEYAN.

Bilgisayar yazılımları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yasal koruma altındadır.

4630 sayılı Kanun uyarınca Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yapılan değişiklikler 3 Mart 2001 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre korsan yazılım kullanılması, kopyalanması veya satışa sunulması halinde uygulanacak cezalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir :

- 10 milyar TL’den 150 milyar TL’ye kadar ağır para cezası ;

- 2 yıldan 6 yıla kadar paraya çevrilmeksizin hapis ;

- 3 seneye kadar meslek veya ticaretten men ;

- Korsan yazılım yüklü bilgisayarlara el konulması

* Para cezaları 4421 sayılı Kanun gereğince her yıl için artırılarak uygulanmakta olup, 2003 yılı için belirlenen ceza sınırları 24 milyar TL’den 365 milyar TL’dır.

BU WEB SİTESİNDEKİ BELGELERE İLİŞKİN BEYAN

Bu sunucudaki ("Sunucu") Belgeleri (iş raporları, basın bültenleri, bilgi sayfaları ve Sıkça Sorulan Sorular) kullanma izni

(1) aşağıdaki telif hakkı notunun tüm kopyalarda görünmesi ve hem telif hakkı notu hem de bu iznin bulunması,

(2) bu Sunucu’daki Belgelerin sadece bilgi amaçlı ve gayri-ticari veya özel amaçlarla kullanılacağı ve herhangi bir ağ bilgisayarına kopyalanmaması veya herhangi bir basın organında yayınlanmaması ve

(3) Belgelerde hiçbir değişiklik yapılmaması şartıyla verilir. Başka amaçlarla kullanım yasalarla açıkça yasaklanmıştır ve ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Yasağı ihlal edenler hakkında mümkün olan en ciddi şekilde takibat yapılacaktır.

Yukarıda sözü edilen belgeler, MONTEL web sitesi veya MONTEL’in sahip olduğu, işlettiği, lisans verdiği veya kontrol ettiği diğer sitelerin genel tasarımı ve düzenini içermez. MONTEL web sitelerinin unsurları ticari marka, haksız rekabet ve diğer yasalarla koruma altına alınmış olup, kısmen veya tamamen kopyalanamaz veya taklit edilemez. Hiçbir MONTEL sitesinin logo, grafik, ses veya görüntüsü, MONTEL’in ilgili izni olmadıkça kopyalanamaz veya taklit edilemez.

MONTEL VE/VEYA SAĞLAYICILARI, BU SUNUCUDA HERHANGİ BİR AMAÇLA YAYINLANMIŞ OLAN BELGELER VE İLGİLİ GRAFİKLERDE BULUNAN BİLGİLERİN UYGUNLUĞUNA DAİR HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAZ. BU BELGE VE GRAFİKLER HERHANGİ BİR GARANTİ KAPSAMINDA OLMAKSIZIN "OLDUKLARI GİBİ" SUNULMUŞTUR.

MONTEL VE/VEYA SAĞLAYICILARI TÜM DOLAYLI GARANTİLER VE SATILABİLİRLİK KOŞULLARI, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TASARRUF HAKKI VE İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE BU BİLGİLER İLE İLGİLİ TÜM GARANTİ VE KOŞULLARDAN BURADA FERAGAT ETMEKTEDİR. MONTEL VE/VEYA SAĞLAYICILARI, BU SUNUCUDA VERİLEN

YAZILIM VE BELGELERİN KULLANIMI VEYA YERİNE GETİRİLMESİ, HİZMET VE BİLGİLERİN SAĞLANMASI VEYA SAĞLANAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK BİR SÖZLEŞME DAVASI, İHMAL YA DA BAŞKA BİR HUKUK DIŞI FİİL SIRASINDA VERİ KULLANIMI VEYA KAR KAYBI SONUCU ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI YA DA NETİCE İTİBARIYLA ORTAYA ÇIKAN ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

BU SUNUCUDA YAYINLANAN BELGELER VE GRAFİKLERDE TEKNİK YANLIŞLIKLAR VEYA YAZIM HATALARI BULUNABİLİR. BİLGİLER PERİYODİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR.

MONTEL VE/VEYA SAĞLAYICILARI BURADA SÖZÜ EDİLEN ÜRÜN(LER) VE/VEYA PROGRAM(LAR)DA İSTEDİĞİ ZAMAN DÜZELTME VE/VEYA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR.

BU WEB SİTESİNDE SUNULAN YAZILIM, BELGE VE HİZMETLERE İLİŞKİN NOTLAR MONTEL VE/VEYA SAĞLAYICILARI, BU SUNUCUDA VERİLEN YAZILIM VE BELGELERİN KULLANIMI VEYA YERİNE GETİRİLMESİ, HİZMET VE BİLGİLERİN SAĞLANMASI VEYA SAĞLANAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK BİR SÖZLEŞME DAVASI, İHMAL YA DA BAŞKA BİR HUKUK DIŞI FİİL SIRASINDA VERİ KULLANIMI VEYA KAR KAYBI SONUCU ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI YA DA NETİCE İTİBARIYLA ORTAYA ÇIKAN ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN SİTELERİNE BAĞLANTILAR

BU BÖLÜMDEKİ BAĞLANTILARA GİTTİĞİNİZDE MONTEL’UN SİTESİNDEN ÇIKMIŞ OLACAKSINIZ. BAĞLANTILARIN GİTTİĞİ SİTELER MONTEL’UN KONTROLÜNDE OLMADIĞINDAN, MONTEL HİÇBİR SURETLE BAĞLANTININ YÖNLENDİRDİĞİ SİTENİN İÇERİĞİ VEYA BURADA VERİLEN BAĞLANTILAR YA DA BU SİTELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELERDEN SORUMLU DEĞİLDİR. MONTEL AYRICA BAĞLANTILARIN VERİLDİĞİ SİTELERDEN GELEN YAYINLAR VEYA DİĞER İLETİM BİÇİMLERİNDEN DE SORUMLU DEĞİLDİR. MONTEL BU BAĞLANTILARI KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA VERMİŞ OLUP, BU BAĞLANTILARIN MONTEL SİTESİNDE BULUNMASI MONTEL TARAFINDAN ONAYLANDIKLARI ANLAMINA GELMEZ.

TELİF HAKKI NOTU.

Telif Hakkı ©1997-2018 MONTEL ve/veya sağlayıcıları,

MONTEL Tüm ürünlerinin hakları saklıdır.

Burada açıkça girilmeyen hakların tümü saklıdır.