YÖNETİM KURULU

Adı ve Soyadı Unvanı
Neşat TURFANDA Yönetim Kurulu Başkanı
Orhun TURFANDA CEO
Oğuzhan TURFANDA Genel Müdür
Mehmet ÇAKIR Hukuk Danışmanı