YÖNETİM KURULU

Adı ve Soyadı Unvanı
Neşat TURFANDA Yönetim Kurulu Başkanı
Orhun TURFANDA CEO
Erson TOMAKİN Genel Müdür
Mehmet ÇAKIR Hukuk Danışmanı